Mevlüt Avşar SAĞLAM
Çevre Mühendisi
mavsar.saglam@ibb.gov.tr
06.02.2013

AĞAÇ TRANSPLANTASYONU

Ağaç Transplantasyonu; bir ağacın çeşitli amaçlarla, bulunduğu yerden uygun bir şekilde alınması, istenilen bir alana taşınması ve dikilmesi olarak tanımlanmaktadır.


Günümüzde ağaç yetiştirme tekniği ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak çok büyük ağaçların (gövde çapı 120 cm’ e kadar olan) nakli de mümkün hale gelmiş ve ağaç transplantasyon uygulamaları gelişmiş ülke kentlerinde giderek yaygınlaşan bir uygulamaya dönüşmüştür. Bu da özellikle çevre ve yeşil alan düzenleme çalışmalarında büyük önem taşımaktadır. Zira ağaç transplantasyonu sayesinde çok kısa süre içinde büyük bitkilerle kaplı yeşil alanlar tesis edilebilmekte, böylece uzun yıllar bekleme zorunluluğu ortadan kalkmaktadır.


Ağaç transplantasyon çalışmalarında genellikle, yaprağını döken türler ve meyve ağaçları taşınması kolay ağaç türlerindendir. Genellikle ılıman iklimlerde yapraklı türlerde yaprak döküldükten sonra yani vejetasyon mevsimi dışında, sert iklimlerde ise toprak donmadan ağaçlar sökülüp taşınmalıdır. Ağaç transplantasyon çalışmalarının vejetasyon mevsimi dışında yapılması, taşınan ağaçların sağlık durumları açısından daha olumlu sonuçlar vermektedir. Büyük ağaçların transplantasyonunda, seçilen ağacın türü ile bu ağacın bulunduğu yerin toprak özellikleri, başarıyı büyük ölçüde etkiler. Her ağaç türünü aynı başarıyla taşımak mümkün değildir. Genel bir kural olarak yüzeysel kök sistemine sahip ağaçlar, kazık kök sistemine sahip ağaçlardan daha kolay taşınır. Dişbudak, karaağaç, ıhlamur, Akçaağaç, bazı meşe türleri, kavak, söğüt, mazı, servi gibi pullu yapraklı konifer ve palmiyeler büyük başarıyla taşınan ağaç türlerine örnek olarak gösterilebilir. Kayalık alanlarda ya da kumlu topraklarda yaşayan bir ağacı taşımak, kökleri muhafaza edebilecek bir kök balyası oluşturmanın bu tür zeminlerde çok güç olması nedeniyle hemen hemen imkansızdır. Ağaçlar genel olarak günümüzde ‘rutbolomo’, ‘balyalama’, ‘kasalama’ ve ‘mekanik ağaç taşıyıcıları’ gibi çeşitli yöntemlerle taşınabilmektedir.


Ağaç nakillerinin başarısında genel olarak;
- Ağacın türü,
- Ağacın boyutları,
- Ağacın yaşı,
- Toprak özellikleri,
- Topografik koşullar,
- Ağacın sağlık durumu,
- Nakil yöntemi ve teknolojik olanaklar,
gibi belirleyici faktörler rol oynar.

Ağaç transplantasyon aşamalarını 5 ana başlık altında toplamak mümkündür.

1-Hazırlık
* Taşınacak ağaçların topraklı taşıyıcı kök çapı belirlenmeli ve araziye işaretlenmelidir.

* Bu topraklı kök çapı ağaçların bulunduğu mekana ve çevresindeki yapılara göre değişmektedir.

* Taşınacak ağaçlar, taşıma işleminden önce 1/3 oranında tepe budamasına tabii tutulmalıdır(yapraklı ağaçlar).

* Budama işlemlerinin uzman bir ekip tarafından yapılması gereklidir.


 

2-Kazı, Söküm ve Kök Çevresinde Alınacak Tedbirler

*Ağacın topraklı kök çapı belirlenip arazide işaretlendikten sonra, toprak nemli iken kazı işlemine başlanmalıdır.

*Belirlenen kök çapının etrafı ağaca zarar vermeyecek şekilde açılmalıdır.

*Ağaç ve köklerin içinde yer aldığı toprak kütlesini taşımaya hazır hale getirmek için önce ağacın kütlesi, vinç yardımıyla askıya alınmalıdır.

*Askı sırasında gövdenin zarar görmemesi için askı halatlarının gövdeye temas ettiği yerler çuval bezinden sargılar ile beslenecektir.

*Toprak kütlesinin taşıma sırasında dağılmaması için de etrafı çuval bezi ve çemberler İle balyalanacaktır.


 

3-Taşıma
* Transplantasyon aşamasında, ağaçların boyutlarına ve ağırlıklarına uygun taşıma araçları kullanılmalıdır.

* Taşıma işi, mekanik ağaç taşıyıcıları veya hareketli vinçler ile yapılabilir.

 

4-Dikim
* Dikimde dikkat edilmesi gereken en önemli konu dikim çukurunun hazırlanmasıdır.

* Dikim çukurunun dibine 30 cm kalınlığında organik gübreli toprak konulmalıdır.

* Dikim çukurunun derinliği kök kitlesinin yüksekliğinden fazla olmamalıdır.

* Dikim çukuru fazla derin olursa, kök boğazının üstündeki gövde kısmının toprakla örtülmesi sonucu gövdenin çürümesi veya enfekte olması tehlikesi ortaya çıkar.

* Taşınan toprak kütlesi ile dikim çukuru arasında kalan boşluklar gübreli toprak ile doldurulması gerekir.

* Bu işlem sırasında toprak içinde boşluk oluşumunu engellemek için gübreli toprağın ince tekstürlü olması, iyi sıkıştırılması ve sık aralıklarla sulanması gerekmektedir.

 

5- Bakım
* Dikimden sonra ağaçların; hem rüzgardan devrilmelerini önlemek, hem de toprakta oynamak suretiyle tutma başarısını azaltmamak için ağaçlar en az üç noktadan kazıklarla kuşaklanmalıdır.


 

* Sulama ihmal edilmemeli ve özellikle vejetasyon başladıktan sonra daha sık sulanmalıdır ve sulama işlemi birkaç yıl sürdürülmelidir.
* Mantar enfeksiyonları ihtimali olan yerlerde dikim çukuru ve kök sistemi ilaçlanacaktır.

Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürlüğü, belediyemizin yeşil alan düzenlemelerinde ve yol çalışmalarında ihtiyaç duyulması halinde sahip olduğu mekanik ağaç taşıma makineleri veya vinç yardımıyla ağaç taşıma işlemlerini gerçekleştirmektedir.

Taksim yayalaştırma ve yol çalışmaları nedeniyle Taksim Meydanında ve orta refüjde bulunan yetişmiş ağaçlar Kağıthane Sadabad Mesire Parkı’na başarılı bir şekilde nakledilmiştir.

 

 

 

 

 

 

Yazarın Son Yazıları

DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
YAZARLARIMIZ
   
BU AY YAPILACAKLAR
Haziran ayı içerisinde kuru ve sıcak bir hava hakim olacağından çim biçim yüksekliğini biraz daha uzun tutunuz.
Ligustrum(kurtbağrı)gibi çit bitkileri budamaya bu ayda devam edilir.
Çimlerin biçimini her hafta düzenli olarak yapınız.
Süs bitkileri ve meyve ağaçlarında görülebilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
Ağaçlarda düzenli sulamalara devam edilmelidir.
Çınarda fulgal hastalık ilaçlaması devam etmekte.
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Yazlık mevsimlik çiçek dikimi bu ayda tamamlanır.(begonya,cam güzeli,kadife)
Kaplı bitki dikimlerini her mevsim yapabilirsiniz.
Süs eriklerinde koşnile dikkat ediniz.
Güllerde mildiyö ve pas ilaçlaması bu ay başlar.
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Çimlerinizi düzenli olarak olarak sulayınız.
Şimşirlerde şimşir tırtılı mücadelesi devam etmekte.
Gül yaprak arası kahverengi koşnil sedirlerde afit zararlılarına karşı dikkatli olunmalı.
İlaçlamalarınızı yağışlı havalarda ve günün öğle saatlerinde(10:00–16:00) yapmayınız.
Bu ay çimlerde sulamayı sabah 06:00–09:00,öğleden sonra 16:00–20:00 saatleri arasında yapınız.
Yaprak biti ilaçlaması devam etmekte. (ıhlamur, pitos, gül vs.)
Sürgün göz aşısı(yaprak aşısı)bu ayda yapılmaya başlanır.
Oyalar külleme hastalığından dolayı zarar görmesin.
Çapalama işlemlerini bu ay içerisinde düzenli olarak yapmanız bitkilerinize yarar sağlayacaktır.
Bu ayda bitkilerde mantar hastalıklarına dikkat ediniz.