İbrahim DEDEOĞLU
Yeşil Alan ve Tesisler Yapım Müdürlüğü Müdür Yardımcısı
ibrahim.dedeoglu@ibb.gov.tr
26.12.2012

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE PARK VE BAHÇELER

İstanbul, 12 milyon nüfusu 5.000 yıllık tarihi ile Asya ve Avrupa kıtaları arasında kalan eşsiz metropol kenttir. 1950’ li yıllarda başlayan sanayileşme sonucu hızlı göç dalgalarıyla 60 yıl içinde nüfus 10 katına çıkmış fakat planlı kentleşme tam anlamıyla sağlanamamıştır.

Bu düzensiz kent gelişimi kentin okul, hastane, park ve sosyal donatı alanları v.b. temel ihtiyaçların göz ardı edilmesi ile sonuçlanmıştır.

Kentin birçok bölgesinde bir ağacın yeşil dalına bir tek çiçeğe ve çocuk parklarına hasret kalınmıştır.

İstanbul’un 1980-1994 yılları arasında gerek emlak bankası gerek kooperatif konutlarıyla yeşiliyle, çiçeğiyle ve çocuk parklarıyla yeni yerleşim alanları oluşsa da toplumun alım gücü ve üretilen konutların tabana yayılamaması nedeniyle kısıtlı kalmıştır.

1995 yılında başlayan kentin ana arterleri ve kara yollarında ağaçlandırma seferberlikleri şehrin çehresini degiştirmiş ve insanlar yeşilin ve ağacın tekrar değerini anlamalarına vesile kılmıştır.Yine bu dönem den itibaren yeşil alanlar,çocuk parkları,yürüyüş yolları ve sosyal donatı alanlarından oluşan konutların üretimi artarak günümüzde düzenli ve kaliteli yeşil alanlar oluşmaktadır.

1995 yılında başlayan ağaçlandırma kampanyaları ile peyzaj sektörünün canlanmasına vesile olan bu kıvılcım ile özellikle son 10 yıl içinde yapılan çalışmalar sonucunda ;

 • Kentin her tarafında yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla bugün yemyeşil bir ağaçlarla dolu yeşil alanlar oluşmuştur.
 • Kişi başına düşen yeşil alan miktarı 2-3 katına çıkmıştır.
 • Başta Yalova, Sakarya ,Bursa ve İzmir olmak üzere süs bitkisi ve mevsim çiçek üreticileri modern tesisler kurarak hem kaliteli ürünler üretmiş hemde iş gücü istihdamı oluşturmuşlardır.
 • Kentin her yerini yaz kış süsleyen çiçek ve laleler insanlara görsel şölen sunmaktadır.
 • İstanbul´a yüzlerce yeni parklar kazandırılmıştır.
 • Tüm parklar yaşanabilir, dinlenebilir ve spor yapılan alanlara dönüşmüştür.
 • Üniversitelerin Ziraat, Peyzaj, Orman, Çevre , Mimarlık bölümleriyle bilimsel ve teknik işbirlikleri ortaya çıkmıştır.Bu sayede belediyeler karşı ön yargılar azalmıştır.
 • Örnek çalışmalar tüm Türkiye´ye model olmuştur.
 • Budama çalışmaları ve örnek budama uygulamaları farklı bakış açısı ortaya konulmuştur.
 • Anıt ve korunmaya değer ağaçların tedavi ve bakımları yapılarak gelecek nesillere emanet edilmiştir.
 • Lale anayurduna döndü sloganıyla başlatılan lale ve soğanlı türlerin dikimleriyle İstanbul´da 2013 yılında 8.sini kutlayacağımız İstanbul Lale Festivali kazandırılmıştır.
 • Flower Show Türkiye , Aralık ayında İstanbul´da yüzlerce yerli ve yabancı katılımcı firmaları sektörle buluşturmuştur.
 • Dünya lale zirvesi 2014 yılında İstanbul´da düzenlenecektir.
 • Birçok sayamadığımız gelişmeler son yıllardaki çalışmalarla ortaya çıkmıştır.

Kamuoyu araştırmalarındaki memnuniyet araştırmalarında yapılan yeşil alan çalışmaları İstanbul halkı ve yabancı ziyaretçiler tarafından takdirle karşılanmaktadır. Bunlar tesadüfi olacak şeyler değildir. Gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi , gerek üreticiler, özverili çalışmalar, gerekse İstanbul halkının yapılan çalışmalara sahip çıkması sonucu bugünlere gelinmiştir.

Daha güzel yaşanabilir ve yeşil bir çevre dileklerimle saygılar sunarım.

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
YAZARLARIMIZ
   
BU AY YAPILACAKLAR
Ağustos ayında yazlık çiçekler, balkon, teras ve saksılarda bulunan çiçekler dışında gübreleme işlemi sona ermiştir.
Pergola, bahçe kapısı kemerleri ve benzeri yerlere sardıran sarmaşıkları, ihtiyaç oranında budamak, gelişme yönlerini ve durumlarını gereğine göre kontrol altına almak mümkündür.
Yeşil ağaççıkların, çalımsıların ve çit bitkilerinin budamalarına bu ayın ikinci yarısında başlanır. Bu bitkilerin her tarafının ışıktan yararlanabilmesi için yukarıdan aşağıya doğru genişleyen budama yapılmalıdır.
Ayın 10–15 ine doğru yeni güllerin dinlenmeye alınmasına, yani yaz budamasının yapılıp, aynı zamanda sulamanın bir süre için kesilmesine başlanır.Böylece, gül fidanlarının normal gelişmeleri durdurulur ve dinlenme boyunca bitkiler, sonraki çiçek verme dönemi için besin ve güç biriktirirler.
Ağustos sonu ile Eylül başı arası durgun gözaşısı zamanıdır.
Çimlerin sararmış bölümlerini bu ay ellemeyin: Sıcak kavurup filizlenmeyi yok eder. Bunun için Eylül veya Ekim aylarını bekleyin.
Sulama için akşam saatlerini tercih edin.