Süreyya ALTUNIŞIK
Ziraat Mühendisi
sureyya.altunisik@ibb.gov.tr
17.12.2014

İSTANBUL´UN AĞAÇ TÜRLERİ

Dünyanın en güzel şehiri İstanbul´a kattığı görsel güzelliklerin yanı sıra sayısız faydası olan ağaçların, yaşamlarını asırlar boyunca nesilden nesile sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için birçok etkenin birarada sağlanması gerekmektedir.

İstanbul´da ağaçların sağlıklı ve uzun ömürlü olabilmesi için en önemli unsurların başında bitki türü seçimi gelmektedir.  İşte bu nedenle şehrimizde ağaç dikmek isteyenlere rehber olması açısından aşağıda İstanbul için en uygun ağaç türleri ( İstanbul´un ağaçları), İstanbul için orta derecede uygun ağaçlar (İstanbul´a uyum sağlayabilen ağaçlar), İstanbul´da sıkıntı olabilecek ağaçlar (İstanbul´un iklimsel ve çevre şartları uygun olmayan ağaçlar) ve Kirli Hava Şartlarına Uygun Ağaçların listeleri yer almaktadır.

İSTANBUL İÇİN EN UYGUN AĞAÇ TÜRLERİ

Acer campestre Liriodendron tulipifera                   
Acer negundo Maclura pomifera
Acer Saccharinum Melia azedarach
Acer tataricum Morus alba ´´pendula´´
Acer x freemanii "Autumn Blaze" Morus platanifolia
Aesculus carnea ´´Briotii Parrotia persica
Aesculus hippocastaneum Pinus pinea
Ailanthus altissima Pyrus calleryana
Cedrus atlantica Quercus ilex
Celtis australis Quercus palustris
Cupressocyparis leylandii Quercus robur ´ Fastigiata´
Cupressus arizonica Quercus rubra
Cupressus sempervirens Robinia pseudacacia
Eleagnus ebbingei Salix babylonica
Fraxsinus angustifolia Sophora japonica
Gleditschia triacanthos Tamarix gallica
Juglans nigra Tilia platyphyllos
Koelreuteria paniculata Tilia tomentosa
Liquidambar styraciflua Ulmus glabra pendula

 

İSTANBUL İÇİN ORTA DERECE UYGUN AĞAÇ TÜRLERİ
Acacia dealbata Hibiscus syriacus
Acer Japonicum İlex aquifalium
Acer palmatum ´´Atropurpureum´´ Lagerstromia indica
Acer platanoides columnare Laurus nobilis
Acer pseudoplatanus Libocedrus sp.
Bambusa metake (bambu) Malus floribunda
Buxus sempervirens Phormium tenax
Carex dipsacea "Dark Horse" Phyllostachys pubescens (bambu)
Carpinus betulus Picea orientalis
Castanea sativa Pinus mugo
Casuarina equisetifolia Pinus pinaster
Catalpa bignoniodes Prunus laurocerasus
Cercis siliquastrum Prunus serrulata kanzan
Chamaecyparis lawsoniana Rhus thypinia
Chamaerops exelsa Robinia hisbida
Chamaerops humulis Robinia P.acacia ´umb.´
Criptomeria japonica Salix caprea
Eriobotria japonica Salix matsudana var. tortuosa
Eucalyptus spp Sorbus aucoparia
Fagus silvatica Taxodium disticum
Fraxsinus americana Taxus baccata
Fraxsinus excelsior Tilia cordata
Gingko biloba Ziziphus zizyphus

 

İSTANBUL´DA SIKINTI OLABİLECEK AĞAÇ TÜRLERİ
Abies bornmülleriana Olea europa
Acer buergerianum Picea ssp
Acer negundo ´Filamingo´ Pinus grifithii
Acer platanoides Pinus sylvestrıs
Corylus colurna Prunus cerasifera
Ligustrum Jonandrum Prunus cerasifera ´´pissardii nigra´´

 

İSTANBUL´DA ÇOK SIKINTILI OLABİLECEK AĞAÇ TÜRLERİ
Albizzia julibrissima Ligustrum japonicum
Alnus glutinosa Photinia serrulata ´´Redrobin´´
Betula alba Picea pungens
Camelia japonica Pinus nigra
Cupressus macrocarpa Prunus cerasifera ´´pissardii nigra´´
Laburnum vatetereri  

 

KİRLİ HAVA ŞARTLARINA DAYANIKLI AĞAÇ TÜRLERİ
Acer buergerianum Fatsia japonia
Acer campestre Forsythia spp
Acer negundo Fraxsinus spp
Acer negundo ´Filamingo´ Gleditschia triacanthos
Acer platanoides Hedera spp
Acer platanoides columnare Hibiscus syriacus
Acer pseudoplatanus Hypericum spp
Acer Saccharinum İlex spp
Acer tataricum Jasminum nudiflorum
Acer x freemanii "Autumn Blaze" Juglans nigra
Aesculus carnea ´´Briotii Kerria japonica
Aesculus hippocastaneum Laburnum vatetereri
Ailanthus altissima Ligustrum japonicum
Alnus glutinosa Liriodendron tulipifera
Aralia spp Magnolia spp
Aucuba japonica Malus spp
Bambusa metake (bambu) Morus spp
Berberis spp Nerium oliender
Betula alba Phyllostachys pubescens (bambu)
Buddlea spp Pinus grifithii
Buxus sempervirens Pinus mugo
Calycanthus floridus Pinus nigra
Camelia japonica Pinus pinea
Carpinus betulus Pitosporum tobira
Castanea sativa Platanus spp
Casuarina equisetifolia Prunus spp
Catalpa bignoniodes Pyracantha coccinea
Celtis australis Pyrus calleryana
Cercis siliquastrum Quercus spp
Chaenomeles spp Rhus thypinia
Chamaecyparis lawsoniana Robinia spp
Chamaerops exelsa Rosa spp
Chamaerops humulis Salix spp
Cornus spp Sophora japonica
Corylus colurna Sorbus aucoparia
Cotinus coggygria Spraea spp
Cotoneaster spp Syringia spp
Crataegus spp Tamarix gallica
Cytisus spp Taxodium disticum
Eleagnus spp Taxus baccata
Escallonia spp Tilia spp
Euonymus spp Ulmus spp
Fagus orientalis Viburnum spp
Fagus silvatica  

 

Yazarın Son Yazıları

BELEDİYE BAŞKANIMIZ
DAİRE BAŞKANIMIZ
MÜDÜRÜMÜZ
YAZARLARIMIZ
   
BU AY YAPILACAKLAR
Gül yaprak arası kahverengi koşnil sedirlerde afit zararlılarına karşı dikkatli olunmalı.
Bu ay çimlerde sulamayı sabah 06:00–09:00,öğleden sonra 16:00–20:00 saatleri arasında yapınız.
Çimlerinizi düzenli olarak olarak sulayınız.
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Güllerde mildiyö ve pas ilaçlaması bu ay başlar.
Ağaçlarda düzenli sulamalara devam edilmelidir.
Bu ayda bitkilerde mantar hastalıklarına dikkat ediniz.
Çınarda fulgal hastalık ilaçlaması devam etmekte.
İlaçlamalarınızı yağışlı havalarda ve günün öğle saatlerinde(10:00–16:00) yapmayınız.
Süs eriklerinde koşnile dikkat ediniz.
Çimlerin biçimini her hafta düzenli olarak yapınız.
Yaprak biti ilaçlaması devam etmekte. (ıhlamur, pitos, gül vs.)
Ligustrum(kurtbağrı)gibi çit bitkileri budamaya bu ayda devam edilir.
Kaplı bitki dikimlerini her mevsim yapabilirsiniz.
Sürgün göz aşısı(yaprak aşısı)bu ayda yapılmaya başlanır.
Yazlık mevsimlik çiçek dikimi bu ayda tamamlanır.(begonya,cam güzeli,kadife)
Oyalar külleme hastalığından dolayı zarar görmesin.
Süs bitkileri ve meyve ağaçlarında görülebilecek hastalık ve zararlılarla mücadele edilir.
Haziran ayı içerisinde kuru ve sıcak bir hava hakim olacağından çim biçim yüksekliğini biraz daha uzun tutunuz.
Oyalarda ve taflanlarda külleme ilaçlaması yapılmalı.
Şimşirlerde şimşir tırtılı mücadelesi devam etmekte.
Çapalama işlemlerini bu ay içerisinde düzenli olarak yapmanız bitkilerinize yarar sağlayacaktır.